Archive for November, 2009

Mira´s första ordinarie prov i viltspår 091112

Monday, November 16th, 2009

Mira har klarat sitt första ordinarie viltspårprov.Det känns ju väldigt skönt att hon fixade det trots en del incidenter. Spårlinan gick av,jag står på näsan men flyger upp som ett skott och fångar upp Mira i den förkortade spårlinan. Hon har då fått upp ett älgspår.Men hon är åt fel håll….sommar-2009-017 Efter en liten stund hittar hon  i alla fall tillbaka till blodspåret.Fortsätter i spåret i lagom takt.Strax före spårslutet kommer ett skott, inga problem med det ,avslutar fint och hittar klöven. DUKTIGA MIRA….